Trendgroep 1 : Hebrust

Onderzoekstory

Hallo wij zijn trendgroep 1, de afgelopen weken zijn wij opzoek gegaan naar een antwoord op het volgende: We leven in een onverzadigbare wereld waarin men de houvast verliest. Hoe komen we uit het sneeuwbaleffect van de onverzadigbare wereld.

We willen namelijk steeds meer, meer tijd, meer eten, verre vakanties, likes en overbodige spullen. Alle opties die we hebben, maakt dat we vaak zo veel mogelijk willen in zo weinig mogelijk tijd. Volgens deskundigen is er een verband tussen vermoeidheid en de overvloed aan prikkels om ons heen.

We hebben gekeken naar het verschil tussen vroeger en nu, daarbij hebben we ook gekeken naar de economische feiten in deze onverzadigbare wereld. Ook hebben we gezien dat de opkomst van sociale media een grote invloed heeft op het steeds meer en beter willen. Dit staat in verband met het psychologische aspect wat ervoor zorgt dat we wat met deze prikkels doen. Uit dit onderzoek zijn verschillende behoeftes naar voren gekomen zoals de behoefte aan minder online zijn, rust en een goed zelfbeeld.

Hieruit hebben wij de behoefte naar “hebrust” ondervonden, een balans tussen hebzucht en innerlijke rust. We kunnen namelijk erg gelukkig worden van veel spullen en verschillende activiteiten. Echter zien we een terugkomend fenomeen in onze levenswijze: leven met minder en meer tijd vrijmaken voor belangrijke zaken zoals mentale gezondheid.

Bij “hebrust” gaat het om het zoeken naar de innerlijke rust, wat een levensstijl kan worden. Je leert te accepteren wat je hebt waardoor je de waarde in ziet van goederen, diensten en tijd. “Hebrust” is dus de balans tussen het huidige consumentisme en het verlangde minimalisme.

''Volgens deskundigen is er een verband tussen vermoeidheid en de overvloed aan prikkels om ons heen''

Audiovisueel onderdeel

Het overkoepelende thema van de trendexpo 2020 is: We leven in een onverzadigbare wereld waarin men de houvast verliest. Hoe komen we uit het sneeuwbaleffect van de onverzadigbare wereld?

De zin die hierboven is vermeld is gekomen uit onderzoek van alle trendteams in week 1. Mensen willen steeds meer en we zijn niet snel meer tevreden met wat we hebben. Wanneer we iets nieuws hebben aangeschaft zijn wij meteen al opzoek naar iets anders. Er lijkt geen grens te zijn in wanneer het genoeg is. We hebben nooit genoeg kleding, nooit genoeg schoenen en willen altijd maar het nieuwste en het mooiste. Ook op werk willen we altijd maar een hogere functie of meer geld verdienen. De hoofdtermen waar we de bezoekers mee willen aanspreken in deze stand zijn chaos en een overmaat aan prikkels. Dit voeren wij ook door in onze stand. We willen u als bezoeker er bewust van maken dat we in een wereld leven waarin we eigenlijk te veel prikkels en chaos hebben maar we dit zelf vaak niet ervaren als te veel. Wij willen dat u zich bewust wordt van deze overmaat aan prikkels, die u onbewust heel veel energie kosten en dit bij uw tol kan eisen op de langere termijn.

Wanneer u de audiovisuele beursstand binnenstapt zal er een video worden afgespeeld van 2 minuten. Het filmpje zal ervoor zorgen dat u als bezoeker geïnformeerd wordt, geïnspireerd raakt en wordt aangegrepen door het verhaal van de film. De audiovisuele beursstand geeft goed weer hoeveel prikkels, en de intentie van deze prikkels, wij in de huidige maatschappij op een dag binnenkrijgen. Dit komt omdat er in de beursstand veel verschillende kleuren en vormen te zien zijn. Als bezoeker komt er veel op je af.

Interactief onderdeel

Het thema van onze stand is Hebrust. Wat houdt hebrustprecies in en hoe staat ons thema gekoppeld aan het leven in een onverzadigbare wereld waarin we de houvast verliezen? Hoe komen we via hebrust uit het sneeuwbaleffect van de onverzadigbare wereld? Mensen worden zich steeds bewuster van het feit dat ze meer willen en dat de druk te hoog wordt. Hierdoor hebben ze vaak het idee dat ze een veel minimalistischer leven nodig hebben of drastisch af moeten van het vele kopen van spullen. Dit wordt vaak geprobeerd maar lukt eigenlijk bijna nooit. Hebrust zit tussen het minimalisme en hebzucht in. Niet meer en niet minder. Meer rust vinden wat betreft de indeling van je dag en je dag daardoor productiever indelen. Werknemers zullen hun werk beter en bewuster uitvoeren en zullen daardoor minder fouten maken, dus minder tijd verspillen en dus minder geld. Ook de werksfeer zal erop vooruitgaan. Een mens die zijn/haar dag productief indeelt en hierdoor meer hebrust ondervindt is veel gelukkiger. Het zal niet makkelijk zijn hebrust te bereiken, maar als we hier samen voor gaan valt er veel winst te behalen voor mens en milieu. In stand 2 zult u als bezoeker meedoen aan een interactief onderdeel. Dit uit zich in een variant van het spel ‘over de streep’. In deze rustige stand zullen wij als groep u vragen voor leggen waar u door over de streep te stappen of antwoord op zult geven. De boodschap die wij d.m.v. het spel willen overbrengen is dat u voorheen steeds over de streep bent gestapt en dus voor het uiterste hebt gekozen. Maar ook dat u dus niet op de streep bent gaan staan en dus nirt heeft gekozen voor een middenweg, de hebrust. Wij willen hiermee de bewustwording creëren van de huidige hebzucht en de toekomstige hebrust waar u behoefte aan heeft.

U bent onderaan de pagina beland! Klik weer op de button hiernaast om naar het volgende onderdeel van de Trend Expo te gaan. U gaat naar het volgende onderdeel.

Teamleden groep 1

Teammanager:
Julia Elich 

Teamleden:
Simone Dolstra, Sanny van den Berg, Jenna van de Bleek,
Marilène van Egeraat, Koos Wijtman, Carlijn van den Berg,
Christine van der Meer de Walcheren, Larisa Willems.