Trendgroep 6: Be happy and enjoy boredom

Onderzoekstory

Hallo wij zijn Myrthe, Casper, Channa, Ket, Naomi, Pien, Annabel, Yoeri en Kirsten en samen vormen wij groep 6. In de komende twee minuten vertellen wij iets over onze onderzoek story

In week 1 zijn wij begonnen met brainstormen over een latente behoefte. Dit waren zowel behoeftes die nu al speelden, als behoeftes die wij dachten dat in de toekomst aanwezig zullen zijn. Wij hebben deze met post-its op een vel geplakt en gegroepeerd per thema. Deze thema’s hebben wij verdeeld over de DEPEST-factoren. Wij hebben toen per duo 2 DEPEST-factoren toebedeeld gekregen om meer informatie op te zoeken over de thema’s die wij hadden gekoppeld aan deze factoren.

In week 2 hebben wij gekeken naar de uitgewerkte thema’s van week 1 en hebben een keuze gemaakt welke thema’s ons het meest aanspraken. Wij hebben deze thema’s opnieuw verdeeld over verschillende categorieën. Wij hebben de thema’s verdeeld over: oorzaak, gevolg en verleden. Wij hebben daarbij gekeken of de verschillende thema’s een gevolg zijn van elkaar. Wij kwamen er op uit dat vrijwel alle thema’s terugkomen op gemak, hier hebben we dan ook een verdiepend onderzoek naar gedaan.

In de derde week zijn wij van 5 naar 3 onderwerpen. Wij hebben de onderwerpen verveling, curling ouders en alles binnen handbereik verder onderzocht en gekoppeld aan de behoefte naar gemak. Na dit onderzoek leek het ons interessant om ons te gaan richten op het onderwerp ‘alles binnen handbereik’. Hier zijn wij dus ook op verder gaan brainstormen en kwamen wij zo op de kloof tussen personalisatie en privacy. Met dit onderwerp wilden wij verder gaan in week 4.

Tijdens een gesprek met de docenten werd ons duidelijk dat dit juist een stap achteruit was en hebben wij besloten een andere weg in te slaan. Wij zijn nogmaals met zijn allen gaan brainstormen over de onderwerpen. Hieruit bleek dat wij het interessant vonden om het onderwerp ‘verveling’ verder te gaan onderzoeken en kwamen wij zo op de behoefte aan minder prikkels. Dit hebben wij in ons afrondende onderzoek verder onderzocht door te kijken naar de constante stroom van externe prikkels en de gevolgen daarvan. Na het onderzoek konden wij tot een idee komen hoe wij bewustwording kunnen creëren voor de behoefte aan minder prikkels, zodat mensen zich bewust worden van de overvloed aan prikkels en de gevolgen hiervan. Hierdoor maken zij minder gebruik van externe prikkels en zijn daardoor sneller verzadigd. Zo komt er een eind aan het sneeuwballeneffect van het onverzadigde gevoel.

''Mensen zich bewust laten worden van de overvloed aan prikkels en de gevolgen hiervan''

Audiovisueel onderdeel

Inleidend:Welkom bij onze audiovisuele stand op de trendexpo van voorjaar 2020. Wij zijn onderdeel van trend team 6 en wij zouden jullie graag doormiddel van dit filmpje meer willen informeren over de prikkels die wij op dagelijkse basis binnen krijgen en verwerken. In dit filmpje wordt uitgelegd hoe een deel van onze hersens werken en hoe wij deze prikkels onder controle kunnen krijgen. Als jullie graag de koptelefoons op willen zetten die voor jullie liggen kunnen wij het filmpje starten. Veel kijk plezier!”

Afsluitend:Wij hopen dat jullie doormiddel van dit filmpje wijzer zijn geworden over hoe prikkels ons dagelijks leven beïnvloeden. Daarnaast hopen wij jullie geïnspireerd te hebben om prikkels op de juiste manier te gebruiken. Veel plezier nog op de expo en mochten er nog vragen zijn kunnen jullie die stellen.”

Interactief onderdeel

Inleidend:‘’Goedenmorgen/middag/avond allemaal, welkom bij onze stand van de (afgelaste) Trend Expo 2020. Wij willen vragen of jullie even de tijd willen nemen om onze stand te bezoeken. Zoals je kunt zien bestaat onze stand uit twee ruimtes. In beide ruimtes krijg je een minuut de tijd om de ruimte te verkennen. Probeer zoveel mogelijk prikkels op te nemen en kijk wat deze prikkels met u doen. Wanneer u beide ruimtes heeft bezocht, krijgt u van ons een vragenlijst en vragen wij of u deze even wilt invullen. U mag nu de eerste ruimte bezoeken.”

Afsluitend: ‘’U bent zojuist in beide ruimtes geweest. Wij willen u vragen deze vragen te beantwoorden.” Vervolgens deelt iemand de vragen uit. Deze vragen gaan over hoe men de ruimtes heeft ervaren en wat men onthouden heeft. Vervolgens leggen wij uit dat er een verband is tussen het verwerken van prikkels, verveling en het gevoel van verzadiging. Door dit uit te leggen willen wij de bezoeker inspireren dat het minderen van prikkels ervoor kan zorgen dat je een verzadigd gevoel krijgt.

U bent onderaan de pagina beland! Klik weer op de button hiernaast om naar het volgende onderdeel van de Trend Expo te gaan. U gaat naar het volgende onderdeel.

Teamleden groep 6

Teammanager:
Myrthe van der Wijngaart

Teamleden:
Casper van Hogerwou, Channa van Gameren, Ket Rouwette,
Naomi Hendriks, Youri van der Brug, Pien Roetgering,
Annabel van den Brink, Kirsten van den Hoge.